Shardiya Navratri: Nine forms of Goddess Durga

Shardiya Navratri: Nine forms of Goddess Durga

Maa Shailaputri

Maa Brahmacharini

Maa Chandraghanta

Maa Kushmanda

Maa Skandamata

Maa Katyayani

Maa Kalaratri

Maa Mahagauri

Maa Siddhidhatri

To watch easy and different Navratri dishes to cook during fast, click on the given link below.